Webmail   English  

 

Prosjektledelse og

Mangement Consulting

Om Himle Consulting AS

Himle Consulting er et uavhengig konsulentselskap som leverer administrativ rådgiving og administrative prosjekttjenester til selskaper innen IT, datakommunikasjon og telekommunikasjon.

Kontakt oss

Daglig leder:  Håkon Himle

Telefon:      +47 913 53 344

hakon@himleconsulting.no


Firma e-post:   post@himleconsulting.no

 

Adresse:
Himle Consulting AS

Bleikeråsen 111

1387 Asker

Norway

 

Org.nr.:  992 506 717 MVA

 

Himle Consultings forretningsgrunnlag er et høyteknologisk næringsliv i forandring. Selskapets kunder har høye krav til effektivitet og må gjøre raske forandringer for å utnytte markedets muligheter og håndtere endrede konkurranseforhold. Under disse rammebetingelsene skal Himle Consulting bidra med å levere rådgiving, konsulenttjenester og management for hire innen ledelse, organisasjon og prosjektstyring

 

 

  • Prosjektledelse og prosjektadministrasjon

 

Prosjekt er en egnet arbeidsform når klart definerte, tidsavgrensede oppgaver skal gjennomføres med begrensede ressurser. Prosjektformen er i seg selv generisk og egnet til varierte oppgaver som anskaffelser,  løsningssalg, leveranser, produktutvikling, prosessimplementasjon, opplæring og organisasjonsendringer. Himle Consulting tilbyr konsulenttjenester såvel som opplæring innen prosjektledelse

 

 

 

  • Strategiutvikling og implementasjon

 

En vellykket strategiprosess krever inngående forståelse for markedet selskapet opererer i, posisjon ift konkurrenter, markedets utvikling samt selskapets interne og eksterne muligheter.

 

Prosessen med å komme frem til en god og realistisk gjennomførbar strategi for selskapet er tidkrevende og grundige forberedelser er nødvendig. Det er i denne fasen viktig å få frem et best mulig bildet av selskapets nåsituasjon. Dette gjøres med å gjennomføre et utvalg av undersøkelser og analyser av undersøkelsenes resultater. I dette arbeidet kan Himle Consulting være en nyttig partner.

 

 

 

  • Produktledelse og produktutvikling

 

Produktporteføljen er utgangspunktet for enhver bedrift. Riktig håndtering av produktporteføljen er derfor et suksesskriterium for bedriftens utvikling. Å ha et bevisst forhold til produktporteføljens sammensetning og det enkelte produkts nåsituasjon i forhold til konkurrentene er derfor en viktig ledelsesoppgave. Himle Consulting kan bidra på flere måter i utviklingen av din bedrifts produktportefølje.

 

 

 

  • Organisasjonsutvikling

 

Enhver organisasjon vil etterhvert som tiden går måtte justeres ihht endrede rammebetingelser, nye konkurranseforhold og nye muligheter i form av oppkjøp eller fusjoner.

 

Organisasjonsutvikling er en ledelsesoppgave, og enhver prosess for å utvikle organisasjonen må eies av ledelsen. Det er imidlertid ofte et ønske fra ledelsen å få støtte utenfra for å støtte i slike faser. Dette er naturlig da arbeidet ofte er omfattende og mange hensyn må tas samtidig som den daglige drift skal skje mest mulig upåvirket. Himle Consulting kan bidra i denne prosessen.

 

Copyright ® 2007 Himle Consulting